Przeprowadzka za pracą

Dziś od pracownika wymaga się nie tylko sumienności i dyspozycyjności, ale też często mobilności, co w praktyce oznacza zmianę miejsca zamieszkania – także wyprowadzkę za granicę, np. na kilka miesięcy.

Choć wiele osób uważa, ze podróże w ramach pracy są jej zaletą, jakie kwestie przed podjęciem decyzji o wyjeździe trzeba przemyśleć? Trzeba zastanowić się przede wszystkim, co motywuje nas do przyjęcia nowej posady i dokładnie dopytać pracodawcę, czy na miejscu nasze oczekiwania zostaną spełnione. Jeśli tak się nie stanie, wkład, jaki włożyliśmy w przeprowadzkę sprawi, że rozczarowanie będzie o wiele większe.

Zorientujmy się także, jak wysokie są koszty utrzymania w naszym nowym miejscu zamieszkania. Może się bowiem okazać, że nasze obecne zarobki są za niskie by utrzymać swój obecny standard życia – wówczas przeprowadzka staje się zupełnie nieopłacalna.

Osobny problem stanowi także rodzina, jeśli jej nie posiadamy podjęcie decyzji o wyjeździe jest o wiele łatwiejsze. W przeciwnym razie musimy wziąć pod uwagę również jej możliwości w nowym miejscu, czyli m.

in. szanse na znalezienie przez partnera dobrej pracy czy dobrej szkoły dla dzieci.